Časopis Naše řeč
en cz

Rozpuštěný

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. R.), zcukernatělý a lepkavý (slad) jsou výrazy se stanoviště jazykového úplně správné; o jejich věcné správnosti (vhodnosti) by mohl rozhodovati jen odborník věci samé znalý.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 5, s. 159

Předchozí Puška

Následující Těšnov