Časopis Naše řeč
en cz

Zdá mi se

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. S.) Tak se opravdu v staré době říkávalo. Kralická bible překládá na př. Luk. 1, 38 »staniž mi se podlé slova tvého«, a tak se říkalo ještě za našich mladých let a snad posud říká, kde je u katolíků zvykem při večerním klekání modlitbou a výňatkem z evangelia vzpomínati pozdravení andělského. Dnes se však říká »zdá se mi, staň se mi« a nemůže býti povinností jazyka nového, aby se vracel k věcem dávno zaniklým.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 6, s. 192

Předchozí Zasloužiti

Následující Antonín Profous: Klenčí, či Kleneč pod Čerchovem?