Časopis Naše řeč
en cz

Kal

[Hovorna]

(pdf)

-

(VI, 250) Ke zmínce o tomto slově oznamuje p. farář Kitzberger z Nebušic, že v Rohatcích u Roudnice žije toto slovo v tvaru kale jako jméno pomnožné; rybníčku na hořejším konci návsi říká se »ty hořejší kale«. Skloňuje se pak: 2. p, bez těch kal, 3. p. těm kalům i kalem, 4. p. na kale, 6. p. na kalech, 7. p. kalema. Ale vyskytují se i tvary ztrnulé: z těch kale jde jen smrad, husy jsou na kale.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 5, s. 155

Předchozí Chasník

Následující Kulomet