Časopis Naše řeč
en cz

Drnomistr

[Hovorna]

(pdf)

-

(P. S.) Tak se říká rasům nebo pohodným u Třeboně, u Jičína, u Klatov »a j.« (Kott 6, 149), tedy v krajích, kde lze pomýšleti na vliv něm. slov Rasenmeister, Wasenmeister; Jungmann toho slova nezná, bývalo nezvyklé v Praze i v středních Čechách, a teprv v době nejnovější se zahnizďuje v novinách. Janko v Čas. pro mod. fil. 6, 220 asi správně v něm vidí »očividný a proto zbytečný překlad německého Wasen- n. Rasenmeister«. Podle Jankova článku jsou něm. slova Wasen a Rasen (toto z Wrasen) »drn« pův. totožná; na označení rasů jich užito, protože pohodný musí hleděti k odvádění krve a kalů z mrch, k čemuž se hodí drny; slovo ras, známé od 16. st., spojuje J. s něm. Rasenmeister. Je-li slovo drnomistr [93]otrocká napodobenina a zní-li »ras« dosti potupně, měli bychom říkati, jak se dávno jemněji říká, pohodný (nebo pohodník, Národop. věstn. 9, 242). Jméno toto (také se zněním starším, pohodlný, u Jungm. z r. 1618, v List. fil. 44, 406 z r. 1711) snad je odtud, že pohodný bydlí stranou na místě k jeho výkonům pohodném, pohodlném, anebo snad spíše, že ras je pro pohodlí, pro služby prospěšné obci; srv. s podobným významem pohodlnost Arch. Č. 26, 132 z r. 1428, Právo král. horn. (v Codex jur. Boh. I, 1, 8, 21).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 3, s. 92-93

Předchozí Dluh za někým

Následující Choditi maminkou