Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 1

Články

Neil Bermel: Pravidla jako cukr nebo bič? Pravopis v Českém národním korpusu (1. část)

13 Tomáš Jelínek: Nové značkování v Českém národním korpusu

21 Robert Adam: Variantnost obyvatelských jmen a jazyková kultura (Nad článkem P. Chalupové a F. Štíchy)

26 Jana Valdrová: „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Testy generického maskulina v českém jazyce

Posudky a zprávy

39 Miloslav Churavý: Nad slovníkem obyčejné řeči

45 Šárka Tůmová: Čechoamerická periodika 19. století

46 Lucie Černá: Praktická příručka nejen pro studenty

49 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrbok: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007

Drobnosti

52 Jana Steinerová: Besedy a besídky v toponymech na území Čech

55 Jana Matúšová: Bobek, Bobeček

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 2

Články

57 Neil Bermel: Pravidla jako cukr nebo bič? Pravopis v českém národním korpusu (2. část)

68 Jan Chromý: O nazírání a vnímání jazykového vývoje, zejména nedávného

80 Naděžda Stašková: Zpětné tvoření v češtině a paralelní postupy v angličtině

Posudky a zprávy

96 Milan Jelínek: Jiří Haller se vrací do české jazykové kultury

99 Jana Zmrzlíková: Monografie o masmédiích a reklamě

102 Jiří Rejzek: (Staro)nová etymologická příručka

104 Běla Poštolková: Kapesní slovník češtiny

Drobnosti

108 Josef Štěpán: Ty brďo!

110 František Štícha: Dobře vytuněný automobil

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 3

Články

113 Jana Hoffmannová, Josef Šimandl: „Euročeština“ v lucemburských překladech dokumentů Evropského parlamentu

127 František Daneš: O písmenku c a o písmenech a hláskách vůbec

135 Libor Prexler: K frazeologii klubů amatérské kopané Ústecka

Posudky a zprávy

141 Šárka Tůmová: Užitečná popularizační příručka

143 Jiří Zeman: Čeština a slovenština v konfrontačním pohledu

148 Diana Svobodová: Nová publikace o kompozitech v kontextu současné češtiny

150 Hana Konečná: Dějiny české hudební terminologie

154 Jan Balhar: Jedinečné spálovské nářečí

157 Jan Chromý: Životní jubileum a výbor z díla Oldřicha Uličného

159 Jarmila Bachmannová: Zemřel dialektolog Pavel Jančák

Drobnosti

161 Světla Čmejrková: Ulítávat na něčem?

165 Jiří Rejzek: Punktovat (se)

168 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 4

Články

169 František Štícha: Máme v sobě víc nenávisti, nebo lásky? (K jednomu typu přisuzování)

178 Jarmila Bachmannová: Nářeční situace na přechodu severovýchodočeské a středočeské oblasti (Na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

192 Jaroslav David: Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy… a Šmoulov

197 Jan Chromý: K článku Jany Valdrové „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“

Posudky a zprávy

201 Marie Bahenská: Známý i neznámý Josef Jungmann

206 Ludmila Uhlířová, Milen Tomov: Jazykové poradenství v Bulharsku: blízké a odlišné zároveň

213 Luboš Veselý: Práce o vidu založená na korpusu

217 Milena Hebal-Jezierska: Problematika tvarů apelativních feminin

Drobnosti

220 Ivana Bozděchová: Recept na zkratky a značky

222 Petr Nejedlý: O hlavách bílých a hlavách zelených

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 5

Články

225 Petr Nejedlý: Je čeština jako menší jazyk v ohrožení? (Pohled očima historika jazyka)

235 Josef Štěpán: Vedlejší věty příslovečné časové z hlediska kvantitativního

Posudky a zprávy

255 Barbora Hošková, Jana Zaoralová: Romský etnolekt češtiny

258 Lucie Rychnovská: O Němcové a s Němcovou

260 Ivana Bozděchová: Deset konferencí Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů

Drobnosti

267 Robert Adam: Ledovka

269 Hana Konečná: Znáte šotouše?

272 Z dopisů jazykové poradně