Časopis Naše řeč
en cz

Na místě

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. M.) Někdy se říká na místě s významem »docela, úplně« (na místě hodný člověk ap.); někde také na místo. Zvláště v tvaru se 4. p. se tak říkávalo odedávna (na př. »až malomocný na místo očištěn byl«, Chelč. Post. 44a). Základ těchto příslovečných výrazů (které by se měly psáti jedním slovem, kdyby vůbec byly v nové spis. češtině v obyčeji) vidíme v stč. rčeních jako k konci a místu vésti, místo a konec učiniti, na místě položiti, místo vzíti (s někým o něco) ap. = konečně smluviti, urovnati, spořádati (zvl. o věcech právních). Na místo, na místě zde znamená na pravé místo, na místě, kde věc, o niž jde, býti má.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 6, s. 190

Předchozí Maslouch

Následující Remeš