Časopis Naše řeč
en cz

Představiti

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. M.) znamená vl. »postaviti před někoho, před něco«. V tomto základním významě se slovo to málo vyskýtá, zato tím častěji v rozličných rčeních obrazných, při nichž ovšem často jde o obrazy vůbec evropské, které přecházívají od národa k národu; odtud pochází i podobnost slovních výrazů. Říkalo se na př. »představiti něco komu před oči«, t. j. uvésti mu na vědomí; odtud »představiti si«. Herec »představuje« nějakou osobu. Říkávalo se také, že někdo je »představen« nějakému úřadu a p.; odtud slovo »představený« (5, 127). Asi od počátku min. stol. se u nás říká »představiti někoho (se) někomu«; je to jistě podle něm. vorstellen, to zase podle franc. présenter a pozdního lat. praesentare, ale stejně říkají i Poláci przedstawić, Rusové predstáviť, a nic jim to nevadí. Jiného vhodného slova neznáme, a kdybychom nějaké znali a doporučili místo »představiti«, pochybujeme, že by se nám podařilo jím vypuditi slovo tak zakořenělé. »Seznámiti (se) s někým« je přece jen něco jiného; představujeme se anebo býváme představeni mnoha lidem, s nimiž se proto přece jen neseznámíme, a často se seznámíme s lidmi, jimž jsme ani představeni nebyli.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 7, s. 223

Předchozí Plzeňsko

Následující Rašín