Časopis Naše řeč
en cz

Stativo

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. M.) Výraz »stativo« ve významu něm. Kronholz, Weidebank uvádí Veselý v Materiálu k slovníku technologickému (z r. 1861) str. 289 s poznámkou, že se ho v tom významu užívá v Bělé, v Písku, v Plzni, v Křešicích. Je to výraz vzatý patrně z terminologie tkalcovské (Stellwerk) a v tom významu již velmi starý. Šafaříkův Německo-český slovník vědeckého názvosloví (1853) má pro Kronenholz (an d. Brückenjoch) název zhlaví, slovo, které jest v jazyce rovněž již odedávna. Jde-li v obou případech o tutéž věc (o týž Kronholz n. Kronbalken), je ovšem nám, neodborníkům v mostním stavitelství, těžko rozhodovati. Korunáč je patrná napodobenina výrazu německého.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 4, s. 128

Předchozí Povinnosti sobě uložené

Následující Strachy na Lachy