dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 1-2

Články

Karel F. Svoboda: O souřadných souvětích vysvětlovacích a důsledkových

18 František Trávníček: K článku L. Klimeše „K vazbám některých substantiv, zvláště dějových“

24 František Ryšánek: O domnělém staročeském tvaru cíž

Posudky a zprávy

26 Alois Jedlička, František Váhala: Slovenská konference o normě spisovného jazyka

35 Karel Hausenblas: O slohu novinových článků

37 Slavomír Utěšený: K jazykové stránce populárně vědeckých časopisů

40 Zdeněk Tyl: Slovník k Žilinské knize

42 Kvido Hodura: K výkladu jmen t. zv. Geografa bavorského

45 Stanislav Králík: Výzkum moravskoslovenských nářečí

47 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

53 Jana Dvončová: Proluka

54 Lumír Klimeš: Mírooděv

Okénko z naší poradny

54 Miloš Dokulil: Boj s nemocí a boj proti nemoci

57 Miloš Helcl: Proč píšeme název Pražská dráha s velkým písmenem?

57 Miloš Helcl: Dřevozpracující podnik?

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 3-4

Články

59 Miloš Dokulil: Některé typy názvů osob podle činnosti v českém jazyce

76 František Ryšánek: K původu slovesa peskovati

80 František Daneš: Zboží pracovní síla?

Posudky a zprávy

84 Vladimír Šmilauer: Nové české názvosloví zoologické

93 Lumír Klimeš: Nové české botanické názvosloví

96 Miroslav Roudný: Názvoslovný systém proudového stavění

99 Miloš Dokulil: Příručka o českém odborném názvosloví

105 Karel Sochor: Bratislavská porada o otázkách odborného názvosloví

107 Jana Ondráčková: Zpráva o první celostátní konferenci o výchově pěveckých kádrů

108 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

116 Karel Hausenblas: Televise

118 František Svěrák: Složená slova s -met

Okénko z naší poradny

120 Zdeňka Sochová: Proočkujeme děti na očkovišti?

121 Karel Sochor: Dýza, dyzna, dyšna, dyksa — tryska, hubice

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 5-6

Články

123 Miloš Dokulil: Některé typy názvů osob podle činnosti v českém jazyce, II.

138 Miloš Dokulil: Některé typy názvů osob podle činnosti v českém jazyce, III.

146 Slavomír Utěšený: Dnešní vývojový stav nářečí v okrese poličském ve východních Čechách

Posudky a zprávy

158 Deset let akademického Ústavu pro jazyk český

161 Václav Křístek: Jazykový koutek Československého rozhlasu

166 Vladimír Staněk: Výslovnost spisovné češtiny

174 Karel Hausenblas: Skladba v akademické mluvnici ruštiny

179 Vladimír Ženatý: Nová příručka skladby polského jazyka

Drobnosti

182 Jaroslav Kuchař: „Mistři uhlí“

Okénko z naší poradny

184 Z. Hrušková: Lidové milice

185 V. Kondrová: Teplofikace, fondodržitel

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 7-8

Články

187 Vladimír Šmilauer: Tvoření přídavných jmen na -ský ze jmen zeměpisných (Z Názvoslovné komise kartografické)

214 František Váhala: Vyjde nové vydání Pravidel českého pravopisu

224 Josef Skulina: Několik poznámek k nářečnímu výzkumu na Moravě

Posudky a zprávy

230 Jaroslav Voráč: O jménech motýlů v slovenských nářečích

233 Pavel Jančák: Studie o nářečí v jihozápadních Čechách

237 Jana Ondráčková: Doplňování fonografického archivu ČSAV

241 Božena Zimová: Práce dopisovatelů při tvoření archivu lidového jazyka

242 Výzva

243 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

250 Karel Sochor: Blikavá světla, nikoli blinkry

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 9-10

Články

251 Václav Machek: Výklady slov

258 Antonín Frinta: Česká jména lužickosrbského původu

268 Miloš Helcl: O záporu složených přídavných jmen

Posudky a zprávy

273 Viera Budovičová, Lubomír Doležel: Základní příručka spisovné slovenštiny

281 Jaromír Bělič: Přepracované vydání Stručné mluvnice české

286 Jan Jahn: K novému zpracování učebnic českého jazyka pro nejvyšší třídy všeobecně vzdělávacích škol

293 Jana Dvončová-Švehlová: Dvě slovenské práce o jazykové kultuře

296 Karel Sochor: Otázky českého a slovenského odborného názvosloví

297 Deset let Jazykového koutku

298 Karel Sochor: Čtyřicet let slovnikářské činnosti Dr Aloise Získala v Ústavu pro jazyk český ČSAV

299 Zdeněk Tyl, František Kopečný: Z knih, časopisů a novin

Drobnosti

302 Jaroslav Kuchař: Přechylujme ženská příjmení cizího původu!

304 Jaroslav Machač: Etapisace, úsekisace

305 Ladislav Janský: Mluvit k něčemu

306 Igor Němec: Ešalon

Okénko z naší poradny

308 Z. Hrušková: Orientovati (se)