Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 35 (1951), číslo 1-2

Články

Václav Křístek: Pracovní proces a vývoj jazyka

Bohuslav Ilek: O převodu ruských vlastních jmen do češtiny

12 František Ryšánek: Podfuk. Foch

15 Jaroslav Voráč: K jazykovému zeměpisu Čech

19 Eduard Prandstetter: Vlečný, přípojný, přívěsný

Posudky a zprávy

23 Jaromír Bělič: Na okraj tří výborů z Havlíčka

28 František Váhala: Zlepšujeme vyučování mateřštině

32 Jaroslav Moravec (Leningrad): Pořádek slov v češtině

34 Red. (= Redakce): Zprávy o sovětské jazykovědě

35 Karel Sochor: Z Ústavu pro jazyk český

Drobnosti

37 Kchř (= Jaroslav Kuchař): Šturmovština

39 lj: Skončiti — učiniti konec — skoncovati

40 lj: Otvírací hodiny

Naše řeč, ročník 35 (1951), číslo 3-4

Články

41 Karel Hausenblas: O kultuře jazyka a brusičském purismu

46 Milan Romportl: Výslovnost zkratkových slov

50 Vítězslav Hejduk: Čeština za mřížemi a dráty

60 Svatopluk Hrab, Bohuslav Havránek: Dnešní hranice kelečského nářečí

Posudky a zprávy

66 Rudolf Havel: Vydávání klasiků pro mládež

71 J. Rysová, Z. Votavová: K českému překladu Kairovovy „Pedagogiky“

74 Redakce: Úkoly bohemistiky ve světle Stalinových prací

75 Miloš Helcl: Z Ústavu pro jazyk český

Drobnosti

77 Sr.: Učednice

78 Sr.: Nové názvy pracovních oborů

80 K. — M. (= Karla Kozlová, Hana Marešová): Zase jednou svůj — náš

Naše řeč, ročník 35 (1951), číslo 5-6

Články

81 Bohuslav Havránek: Přehled vývoje českého jazyka s hlediska marxistického

93 Bohuslav Havránek, Jaromír Bělič: České výrazy za ruské nacija, narod, narodnosť, nacionaľnosť a pod.

105 Miroslav Komárek: Tvářiti — tvárniti?

109 Kvido Hodura: Běloves

Posudky a zprávy

112 Karel Sochor: Slovník sdělovací techniky

115 František Váhala: Příprava nového vydání Pravidel českého pravopisu

Drobnosti

118 -cl (= Miloš Helcl): Jezedovic

119 J. Z.: Sloužiti

120 Red. (= Redakce): Nový český slovník etymologický

Sdělení redakce

120 Oznámení

Naše řeč, ročník 35 (1951), číslo 7-8

Články

121 Miloš Dokulil: Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny

131 Milan Romportl: Výslovnost ruských vlastních jmen v češtině

134 Václav Machek, BHk (= Bohuslav Havránek): Výklady slov

138 Jaroslav Voráč: K jazykovému zeměpisu Čech

Posudky a zprávy

148 Rudolf Havel, Bohuslav Havránek, R. Skřeček: Ediční problémy v Babičce

156 Redakce: Konference českých slavistů

Drobnosti

159 František Svěrák: Není to valné

160 Red. (= Redakce): Nové knihy o češtině

Naše řeč, ročník 35 (1951), číslo 9-10

Články

161 František Trávníček: K podstatným jménům na -ivo

Posudky a zprávy

170 V. Svobodová: Hviezdoslavova knižnice

172 František Trávníček: Strukturalistická jazyková typologie a marxistická jednota theorie a praxe

175 Šedesátiny prof. Dr. Václava Vážného

Drobnosti

175 Eduard Prandstetter: Pařeniště, nebo pařník?

177 Rý: Fizminuta

178 tl: Rohování, či box?

180 Rý: Fysický — fysikální