Časopis Naše řeč
en cz

Samostatný na cizině

[Hovorna]

(pdf)

-

V Nár. pol. (odp. 27. června 1923) jsme čtli větu, »že Němci se chtějí učiniti do jisté míry samostatnými na cizině ve výrobě tekutých pohonných látek«, s vazbou, která patrně vznikla podle vazby »závislý na něčem«. Takovéto přenášení vazeb, kde je nalézáme jen na papíře, ne v mluvě živé, je chybou, ale pro psychologii řeči dosti zajímavou.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10, s. 312

Předchozí Rozjímati

Následující Supinum