Časopis Naše řeč
en cz

Legrace

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. J.) Vykládati slovo legrace z ital. rallegrazione (obveselení) byla by příliš velká zacházka, když je zcela na blízku výklad z lat. [127]recreatio (= osvěžení, zábava), rekreace (NŘ. V, 88). Hlásková obměna v čes. legrace je téhož způsobu jako v dial. legrut z pův. rekrut (ze staršího franc. recrute, nfr. recrue, doplnění, zvl. pluku, od slovesa recroitre).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 4, s. 126-127

Předchozí Láry — fáry

Následující Pačmáky