Časopis Naše řeč
en cz

Zasloužiti

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. S.) Že zasloužiti je sloveso dokonavé, svědčí již to, že je vedle něho nedokonavý tvar zasluhovati; jazyk nemiluje vedle sebe tvarů, které vyjadřují totéž. Proto lze tvořiti opisný bud. čas jen od zasluhovati, ne od zasloužiti (»až budeš zasluhovati«, ale »až zasloužíš«). Je pravda, že zasloužiti bývá i ve větách s významem přítomným (zasloužíš, abys byl bit; z. trestu); starší jazyk však v takových větách snad vždy kladl tvar nedok. (zasluhuješ trestu, odměny). Že tvar dokonavý může nabývati významu přítomného, vysvětlujeme si jako ve větách typu »kabát dobře padne«, o jakých jsme již několikrát mluvili (3, 16; 57; 4, 243; 5, 310).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 6, s. 192

Předchozí Záponka

Následující Zdá mi se