Časopis Naše řeč
en cz

Zastávka

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. K.) Podle usu spisovného je tvar zastávka správnější než zástavka (v. N. Ř. 3, 159). Odchylná kvantita místní nemůže býti důvodem pro změnu místního jména, která se podle nynější praxe úřední upravují hláskově vesměs na tvary spisovné (v. N. Ř. 6, 250).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 5, s. 159

Předchozí Uvázati koně o sloup

Následující Zauhlovárna