Časopis Naše řeč
en cz

Mancáry

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. J.) »Na mancáry« (rozbíti, roztrhati) znamená »na kousky, na cucky« a p. Přesný výklad takovýchto slov je vždycky nesnadný, protože to bývají často zcela nahodilé improvisace, které se někdy ujmou. Že základem je rčení »na cáry«, jest na bíle dni. Ke vzniku slova »mancáry« jest asi předpokládati asociaci s nějakými výrazy podobného významu. Taková slova jsou na př. »na maděru« (rozmlátit na maděru, je to na maděru), nebo sloveso »rozmanžírovat« (na kousky rozsekat a p.). Tyto výrazy »na cáry, na maděru, rozmanžírovat« seděly asi na jazyku tomu, kdo ve chvíli tvůrčího rozmaru vypustil tento výraz »na mancáry« po prvé z úst a zalíbil si v něm, protože se mu asi zdál silnější než pouhé »na cáry«.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 5, s. 156

Předchozí Maďarčina

Následující Nátoň