Časopis Naše řeč
en cz

Tkaloun

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.) Toto slovo, jež ob. vyslovujeme kaloun, vykládá Gebauer (Hist. ml. 1, 397) za přejaté z frc. galon (ob. »stuha, ozdobný prým«, ale také rozl. podobné pruhy a tkanice prostší); náš mluvnický cit slovo to, jehož g jako ob. v cizích slovech, vyslovujeme k, pojí se slov. tkáti (tkanice) a podle toho je také píšeme. Výklad ten máme za správný, protože konc. -oun bývá cizího původu a protože v sloven. pohádce (Polívka, Súpis slov. rozpr. 1, 173 n.) čteme tvar galón (galon) o tkanici do vlasů a na svázání palců.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10, s. 313

Předchozí Širší než delší

Následující Tlešťka