Časopis Naše řeč
en cz

Pěčín

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. K.) Výklad, že by toto místní jméno pocházelo od pěšin nebo od nějakých pěti činů, je ovšem výklad prostonárodní, jakých mezi lidem o místních jménech koluje bez počtu. Ale ani výklad, že Pěčín dostal jméno po skalnatém vrchu, na němž byl vystavěn, a že jeho původní název byl odtud Petřín (petra = skála), zkomolený později německými kolonisty v Pečin (Petschin), není o nic správnější. Jméno Pěčín jest na první pohled pojmenování téhož způsobu jako Tetín, Radotín, Kojetín a p., totiž přivlastňovací tvar k osobnímu jménu Pěka nebo Pieka, které je dosvědčeno již v 12.—13. stol. v Nekrologu podlažickém a je patrně utvořeno z téhož kmene jako příd. jméno pěkný. Z téhož osobního jména a týmž způsobem je utvořeno i místní jméno Pičín (ves u Příbramě), dříve Píčina a pův. Piečina (t. j. ves). Z jiných osobních jmen téhož kmene co Pieka jsou odvozena místní jména Pěčice (Pečice) a Pečky, Pěčnov, Pěčíkov (Pěčkov) a j.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 8, s. 255

Předchozí Nová -enka

Následující Sokolovna