Časopis Naše řeč
en cz

Nožeň

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. Z.) je pochva na nůž, nožna, v starším jazyce obyčejně č. množ. nožny, nožnice. Je to tvarem zpodstatnělé příd. jméno nožní, tak jako je pochodeň z pochodní, povodeň z povodní a p. Řikvant je nepochybně něm. slovo Rückwand = zadní stěna; změna ri ři v slovech přejatých byla v starším jazyce dosti častá, na př.: rytieř (Ritter) — řitieř, arcipříšt z erzpriester a dosud křišťál z crystallum, křižmo z chrisma a p. Švec měl tedy [191]asi v škorni udělati ještě zadní stěnu (tedy stěnu dvojitou), aby tak vznikla pochva na nůž.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 8, s. 190-191

Předchozí Noskytl

Následující Péče, starost