Časopis Naše řeč
en cz

Famfula

[Hovorna]

(pdf)

-

(M. B.), famfulica, název, jehož se v Sloupě užívá na označení mléka od krávy, která se právě otelila, je slovo původu cizího. Souvisí s ním české slovo fafulek = chomáč, vločka, a souznačné slov. fanfulok. Podobná slova jsou i v jazyce polském: fafoł, fafoła, fafuła i fąfoła znamená kousek, hadřík, cár, smetí (ve vodě), špínu, nečistotu, přeneseně darebáka, trhana, nemotoru, hlupáka atd. Základem všech těchto a podobných slov je podle Janka ital. fanfaluca (dial. fanfulla, fanfola) = pýřina. Proto v jazycích, které toto slovo italské přejaly, označuje se jím věc lehká (na př. vločka, smítka), a tedy nepatrná, bezcenná, chatrná (smetí ve vodě, cár, nečistota); přenášením pak vznikají rozličné názvy věcí, týmiž vlastnostmi nepěknými se vyznačujících (jako pol. člověk budiž k ničemu atd.). Je tedy snadno pochopiti, proč se slovo famfula, famfulica hodilo v okolí Sloupa na označení chatrného mléka (vl. mleziva) od krávy právě otelené a proč na Brněnsku může míti dokonce obscénní význam lat. cunnus.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 3, s. 71

Předchozí Bakaný

Následující Lumen

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1