Časopis Naše řeč
en cz

Vyznati se v čem

[Hovorna]

(pdf)

-

(NŘ. XI, 49) K článku toho jména dodává pan Julius Sedlák, pošt. vrchní adjunkt v Rýmařově: »Navazuje na váš článek »Vyznati se v čem«, dovoluji si upozorniti, že se tohoto rčení užívá také hojně v mém rodišti v Nové Říši u Telče na jihozápadní Moravě. U nás lze slyšeti denně: »ten se v tom, pane, vyzná, ten tje (= asi) se v tom moc nevyzná, ne a ne se v tom vyznat« a pod. Tato rčení mají význam vámi uváděný, t. j. něčemu rozuměti. Vazbu »znám se v tom« jsem u nás neslyšel. O typickém »tje« (= asi) bylo v Naší řeči už psáno. (Ten tje za války vydělal, tomu tje se vede, z toho tje bude pěkná mela a pod.)« Také v nářečích slezských, na Opavsku, Bílovecku a j., užívá se podle zprávy p. odb. uč. J. Ruska ze Studénky ve Slezsku výrazu »vyznati se v něčem« velmi často.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 9, s. 216

Předchozí Jasmín

Následující Václav Ertl: K smrti, k jídlu, k pláči, k dostání a pod.