Časopis Naše řeč
en cz

Buick-závody

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. P.) z inserátu Lidových novin, Lafourie-lampy z úředního listu ředitelství stát. drah v Olomouci, Kema-závody a pod. výrazy, které se v poslední době šíří v tisku rychlostí úplavice, jsou zase jen otrocké napodobeniny německých složenin »Buik-Werke, Lafourie-Lampen« a pod. Žádný Čech tak nemluví. Je-li vlastní jméno jménem vlastníka, zakladatele, vynálezce a p., je tu na místě přivlastňovací přídavné jméno: říkáme Škodovy závody (Škoda-Werke), ne »Škoda-závody«, Mausrova puška, ne »Mauser-puška« a p., a tedy máme psáti také (snad) Buickovy závody, Lafouriova lampa. Je-li vlastní jméno jménem výrobku, podniku (nyní to bývá často zkratka firmy) a p., vyjadřujeme se týmž způsobem, jako když říkáme hotel Bristol, šampaňské Château-Lafitte; tedy vyssavač Lux, továrna Elka, závody Kema, elektroměry Volt-Watt a p.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 6, s. 144

Předchozí J. Hradil: České učebnice a slovníky pro cizince

Následující Kaše