Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za první pololetí roku 1926 (do konce června) byly pro Slovník rozepsány na lístky tyto knihy a spisy: Šafařík, Básně z let 1815 a 1816 (Hol.); 1817 V. R. Kramerius Král Václav a krásná Zuzana, 1817 Sychra, Povídatel III, 1817 Hýbl, Nový kalendář tolerancí (Sdl.); 1819 Hýbl, Chytroušek, Husité u Naumburku léta 1432, 1819 Špinka, Starý vozka Petra III., 1819 Štěpánek, Tintilivamtili, Rudolf z Felzeku, Straší, 1819 Šedivý, Pražští sládci (dopl.), 1819 Tablic, Kratičká dietetika (Pich); 1830 Čechoslav, 1830 Jindy a nyní (Moš.); 1844 Kollár, Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči, 1844 Štěpánek, Zapečetěný měšťanosta (Hz.); 1848 Tyl, Pražský posel, 1848 Klicpera, Popelka varšavská, 1848 Turinský, Pražané v roku 1648 (Rej.); 1850, 1851 Havlíček, Spisy politické: Slovan, Epištoly kutnohorské (Hof.); 1853 Rittersberg, Sebrané zábavné spisy, I, II (Ča.); 1855 Tomek, Dějepis města Prahy I (Hl.); Hálek, Mariška 1862, Spisy, díl II: Spisy prosou 1862, Zapomenutý 1867, Tři povídky 1870, Epištoly k našemu studentstvu 1879, Feuilletony z cest 1861 až 1874, Úvahy o písemnictví a p. 1859—1874 (Vl.); 1873 Zelený, Život J. Jungmanna (Stj.); 1876 Neruda, Studie krátké a kratší I (Sf.); 1878 Čech, Povídky, arabesky a humoresky I (Mý.); Herites, Arabesky a kresby 1880, Z mého herbáře 1882, Za dědictvím 1883, Arabesky a kresby II 1883, Tajemství strýce Josefa 1885, Psáno pod čáru 1885, Maloměstské humoresky I 1885, II 1886, Jan Přibyl 1887, Dvě povídky 1887, Ze starých časů 1888, Povídky 1890, Tři cesty 1892, Bez chleba 1892, Všední zjevy 1894, Dvě povídky z malo[189]městského života 1894, Návštěvy 1897, Bůh v lidu 1897, Měšťanská šlechta 1897, Na niti humoru 1898, Vrásky duše 1898, Vlny života 1900, Nálady a zátiší 1901, Botanická pohádka 1907, Sklizeň podzimu 1909, Křemen a hlína 1909, Amerika a jiné črty z cest 1913, Pozlátko 1920 (MS.); Táborský, Básně 1884, Stará komedie 1892, Melodie 1893, Hrdinné touhy 1906, Alleluja 1919 (Moš.); V. Mrštík, Santa Lucia 1893 (dopl.), Stíny 1893 (dopl.), Obrázky 1894 (Har.); Jirásek, Z mých pamětí I 1911, II 1913, Rozmanitá prosa III 1913, Z dávna i nedávna 1920 (Šť.).

K excerpování těchto spisů přispěli pp.: V. Čapek (Ča.), ředitel cukrovaru v. v. v Čelákovicích, 9.793 lístky; A. Hlaváček (Hl.), st. úředník na Smíchově, 5.225 1.; J. Hofman (Hof.), prof. gymn. v Praze, 6.950 1.; JUDr. J. Holejšovský (Hol.), min. tajemník v Praze, 1.232 l.; J. Honza (Hz.), prof. v. v. v Praze, 13.271 1.; K. Krejčová-Harnachová (Har.), prof. v Pardubicích, 9.357 1.; F. Maštera (Mš.), asist. drah v. v. v Třebíčí, 9.551 1.; dr. V. Mostecký (Mý.). prof. gymn. v Jindřichově Hradci, 1.947 1.; V. Mošová (Moš.), odb. uč. v Brně, 7.116 1.; F. Pich (Pch.), gymn. ředitel v. v. na Smíchově, 6.518 1.; V. Rejman (Rej.), řed. škol v. v. v Železnici, 16.271 1.; J. Sedláček (Sdl.), prof. v Uherské Skalici, 6.604 I.; L. Seifert (Sf.), prof. gymn. v Pardubicích, 13.140 1.; F. Stojan (Stj.), prof. učit. ústavu v. v. v Přerově, 7.460 1.; J. Šťuřík (Šť.), učitel v Polešovicích, 17.049 1.; F. Vlasák (Vl.), pošt. insp. v. v. v Praze, 6.357 l.

Úhrnem přibylo od 1. ledna do 30. června 1927 lístků 139.851.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 8, s. 188-189

Předchozí Z našich časopisů

Následující Ktová, Ktova