Časopis Naše řeč
en cz

Bohorovní lidé

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

K referátu o překladu Wellsovy knihy Bohorovní lidé (v NŘ. XI, 86 n.) poslal nám jeden z obou překladatelů, dr. J. Hrůša, vysvětlení, že rukopis jeho překladu této knihy přehlédla a opravila paní L. Vočadlová a že z chyb, které referent vytkl společnému jejich překladu, spadají na jeho vrub jen tyto: bývalo z jeho hlavních potěšení str. 13, přehnané vypichování 15, prvotřídní tennis 19, hmátnul 20, několik minut poté 45, ohluchnul 49, chování prostoupeno pokorou 55, vyvolal vzpomínky 69, urážeti a raniti 83, všecko až na 93, 3. mn. mizí 95, přemíra 98, ke své 149, náročnost 170, pohroužil 200, zlatistý 213. Slovo čita (angl. cheetah) je české pojmenování geparda asijského; drahna (na Franklina, který chytal upoutaný blesk ze svého drahna) je tisková chyba m. draka.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 8, s. 186

Předchozí František Oberpfalcer: Zum Wortschatz des tschechischen Rotwelsch

Následující Z našich časopisů