Časopis Naše řeč
en cz

Znešťastnělý

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. K.) je slovo, které šíří naše noviny (před nedávnem jsme je slyšeli také z kterési přednášky rozšiřované naším rozhlasem). Je to otrocký a toporný překlad německého slova »verunglückt«, znamenajícího člověka, který přišel k úrazu, byl zmrzačen n. je mrzák. Podobná nestvůra je slovo úrazenec, které jsme čtli před nedávnem v Právu lidu.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 7, s. 168

Předchozí Výminka

Následující Žrec