Časopis Naše řeč
en cz

Krumpáč

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) je slovo původu německého, dosvědčené již v 16. stol. Je složeno podobně jako slovo krumpolec (Krummholz), o němž jsme v NŘ. již vykládali. První část slova krumpáč jako slova krumpolec je něm. příd. jméno krumm, křivý, jehož starší tvar zněl krump; druhým členem bylo nejspíše podst. jm. Hacke, motyka. Druhý člen byl pak na půdě české patrně přizpůsoben názvům podobných jiných nástrojů, jako kopáč, sekáč a pod.; proto místo předpokládaného krumpák je v češtině krumpáč. Toto přizpůsobení bylo tím snazší, že koncové -ák v slově krumpák vypadalo jako přípona, kterou se jména nástrojů tvoří stejně často jako příponou -áč (srov. tesák, bodák, zabiják a p.).

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 7, s. 166

Předchozí Kasárna

Následující Líčiti