Časopis Naše řeč
en cz

Infinitiv s -ti

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. S.) O tom, že v dnešním spisovném jazyce jsou stejně oprávněny tvary s -ti i s -t, zmínila se NŘ. hned 6, 28. Také mluvnice Gebaurova-Ertlova (1926) § 383 učí, že tvar s koncovkou -t je v dnešním jazyce stejně oprávněn jako tvar s koncovkou -ti. Je tedy našim spisovatelům ponecháno úplně na vůli, chtějí-li užívati tvaru toho či onoho a dovedou-li z této volnosti těžiti stilisticky.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 7, s. 165

Předchozí F. Navrátil: Famfula

Následující Kasárna