Časopis Naše řeč
en cz

Výminka

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. P.) ve významu Ausnahme je slovo stejně správné jako slovo výjimka a je dokonce starší. Bylo o tom vykládáno podrobně v NŘ. 3, 187. — Vazba považovati něco za něco je stejně správná jako pokládati něco za něco; byl o tom v NŘ. 9, 225 článek prof. Zubatého. — Přechodník minulý se [168]tvoří zpravidla od sloves dokonavých, přechodník přítomný od sloves nedokonavých (trvacích a opětovacích); proto se nejčastěji vyskytují v dnešní češtině přechodníky byv pochválen a jsa chválen (zřídka byv chválen). I o tom jsme se zmínili v NŘ. 6, 23.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 7, s. 167-168

Předchozí Tiskopis

Následující Znešťastnělý