Časopis Naše řeč
en cz

Kasárna

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. J.) je slovo přejaté z němčiny (die Kaserne, a to z franc. caserne; v. NŘ. 7, 254). Bylo původně čísla jednotného, jak ukazuje i slov. kasáreň. Dnes se ho užívá zpravidla v čísle množ. v tvaru kasárny anebo — tak jako luky luka, hrany hrana a p. — v tvaru kasárna. Tvar kasárna, který vypadá jako množ. číslo rodu středního, svádí v 6. pádě k tvaru v kasárnách, ale jako mají tvary luky i luka 6. p. jen v lukách, hory i hora 6. pád jen na horách a p., je také k oběma tvarům, kasárny i kasárna, správnější lokál v kasárnách, který je také jediným tvarem v jazyce mluveném.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 7, s. 165

Předchozí Infinitiv s -ti

Následující Krumpáč