Časopis Naše řeč
en cz

Hoditi se

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. T.) jest jedno ze sloves, jehož présentní tvar může znamenati čas přítomný (to se mi právě nehodí = toho nemohu právě potřebovat) i čas budoucí (přijdu, až jak se mi to hodí = až to uznám za vhodné). Proto opisné futurum (bude se hoditi) není tu na místě. Tak bývá na př. i u sloves padnouti, dovésti, vejíti se, zasloužiti. Je o tom výklad v NŘ. 3, 116; 4, 243; 6, 114 a v mluvnici Gebaurově-Ertlově (9. vyd. 1926) II, str. 230.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 10, s. 234

Předchozí Bermela

Následující Nesýtek