Časopis Naše řeč
en cz

Veselé nad Váhom

Václav Machek

[Drobnosti]

(pdf)

-

Blízko Piešťan na Slovensku je osada Veselé nad Váhom, rodiště vlasteneckého biskupa Štefana Moyzesa, proslulého za t. ř. memorandové doby. Jméno této vesnice se v knihách a zvláště v novinách nesprávně skloňuje. Pořád čítáme, že Š. M. je z Veselého nebo že se narodil vo Veselom atd. Ba dokonce tak to je i v pomocných knihách školských (v slovenské literatuře Frant. Přerovského), a z nich se pak šíří zmatek i na střední školy. Pokládáme za nutné důrazně upozorniti, že jméno Veselé je třeba skloňovati podle vzoru vysvědčenie, tedy 2. pád Veselia, 3. Veseliu, 6. Veselí, 7. Veselím. Je to totéž jméno jako čes. Veselí (stř. rodu; osad toho jména je dosti v Čechách i na Moravě). Potvrzuje to místní způsob skloňování. Zjistil jsem dotazy u Veselských rodáků, že ve vsi samé a v jejím okolí se užívá těchto tvarů: 1. a 4. p. Veselé, 2. p. Veselá, 3. p. Veselú, 6. p. Veselí, 7. p. Veselím. V západní slovenštině se vzestupné dvojhlásky jotové zjednodušují ztrátou jotové části, na př. místo spisovného oni robia se říká robá atp. Podle toho se 2. p. Veselá rovná spisovnému Veselia atd., a první pád by měl vlastně zníti úředně Veselie.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 5, s. 105

Předchozí František Oberpfalcer: Zdrobnělá slova, I.

Následující Žabař