Časopis Naše řeč
en cz

Macerat

[Hovorna]

(pdf)

-

(NŘ., X, 293/5) K tomuto článku píše nám p. dr. F. z Brna, že by jméno Macerat mohlo souviseti se jménem vsi Macourov na Něm.-Brodsku „která v listinách z r. 1265, 1289, 1303, 1329 zvána jest Macerov, Macerow“. Ale tato osada se v těchto listinách skutečně píše (Reg. II, 194, 637, 852, III, 620) „(villa, que dicitur) Macerouwe, Macerowe“ (jenom jednou -ow), což nepochybně ukazuje spíše k něm. -ouwe, -au, nežli k č. -ov. Kraj ten je stará kolonisační půda německá; podnes v sousedství ‚Macourova‘ je Šicndorf a ‚Žižkovo Pole‘ se tak jmenuje teprv od r. 1923; dříve slulo ‚Schönfeld‘. V list. z. r. 1303 dává se štola „in Macerowe dictum vulgariter ‚in Calden Husein‘“ — lid tedy mluví německy — a podepsáni jsou „Sifridus, Merkelinus, Siboto, Merkelo, Hermannus…“ tedy Němci; pán datuje listiny ‚in Sumerbuch‘ atd. — Naproti tomu onen ‚Macerat‘ je v jediném, chybném, pozdním opise původní, dnes neznámé listiny, v ostatních originálech téže a starší i pozdější doby se jmenuje správně Načarat, Načerat, vystupuje v družině českého panstva s českými jmény: kterak by mohl tento ‚Načerat‘ souviseti s ‚Matzer-au‘ německých horníků brodských?

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 2, s. 47

Předchozí Jeho — svůj

Následující Ostrá, dial. Vustra