Časopis Naše řeč
en cz

Na táčky

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. E.) Z původního významu »na převinutí dítěte« (zajíti někam s dítětem na táčku) vyvinul se význam posunutý »na besedu«, protože převinutí dítěte trvalo chvíli a bylo spojeno s hovorem, besedou. V tomto posunutém významu vyvinulo se patrně také pomnožné číslo táčky, jako se říká stejně hrátky, dračky, přástky a p. Užití předložky na, tak jako je jí užito v tomto rčení (jíti na táčky), je v češtině velmi časté. Má základ ve významu místním, na př. jíti na pole, na zahradu, na trávu, z něhož se vyvíjí přirozeně význam cílový, na trávu = pro trávu. Odtud pak nesčetná rčení: jíti na dříví, na pivo, na práci (hledat práci), na hon, na vojnu, na výlet, na koncert, na přednášku, na ples, na besedu a ovšem i na táčky. Něm. auf Tatsch geh’n (vedle tatschen geh’n) je tedy po té stránce napodobenina výrazu českého.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 8, s. 190

Předchozí Kuratorium

Následující Noskytl

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1