Časopis Naše řeč
en cz

Ďábel mluví španělsky

—p—

[Drobnosti]

(pdf)

-

ĎÁBEL MLUVÍ ŠPANĚLSKY, ale český spisovatel má psát česky! V 5. Programu D 40 otiskl Zdeněk Němeček Poznámky k „Baladě o Kátince“ (str. 102), ale netroufáme si radit: „Prózopisci, již se potápějte, perly a korály z něho vynášejte!“ Spíš to jsou „perličky“, jako na příklad: „Už přes sto let k němu (t. j. k pomníčku) putovali a putují milenci, aby si u něj(!) slibovali věrnou lásku… dramaticky velmi skromná (m. skrovná) nosnost konfliktu. — Vždyť v této době je nám naše básnická řeč nade vše drahou (m. drahá) a skrze ni(!) jsme jevišti mnoho dlužni.“ Laureati, pozor!

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 7, s. 223

Předchozí Arnošt Kraus: Cukr

Následující Josef Beneš: Jak čísti příjmení Rosa?