Časopis Naše řeč
en cz

Weekend

[Drobnosti]

(pdf)

-

Článek J. V. Bečky o tomto slově a o pokusech zčeštit je (XXIV, 65 n.) vzbudil mnoho zájmu a velký ohlas u čtenářů Naší řeči. Dostali jsme dodatkem k návrhům na překlad, jež sebral Bečka v svém článku, ještě zas několik návrhů nových; uvádíme z nich některé. Jeden čtenář navrhuje, aby se weekendu říkalo osvěžka (srov. vycházka, procházka a p.) nebo osvěžená. Jiný našel výraz nanedělí s odvozeninami nanedělní (weekendový) a nanedělník (weekendista); neleká se dokonce ani spojení „kam pojedeš na nanedělí, těším se na nanedělí“ a p. Nejprostší řešení navrhuje p. univ. prof. dr. Fr. Groh: „Bečkův článek ukázal velmi dobře a přesvědčivě na naši marnou a zbytečnou sháňku po doslovném českém překladu anglického slova weekend. Jeho závěr bych však vyslovil určitěji: Nechejme zavádění cizího slova do naší řeči a zbytečných pokusů o jeho zčeštění. Řekneme-li prostě „Kam pojedeš [190]na neděli?“ — „Do naší nedělní chaty“, porozumí nám zcela dobře každý Čech. Je to právě tak, jako řekneme-li „pojedu na svátky“ nebo „pojedu na prázdniny“, neboť ani tu se nepomýšlí na přesný den ani na přesnou hodinu, kdy počínají svátky nebo prázdniny.“

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 5-6, s. 189-190

Předchozí Okresní školní inspektor

Následující Záhy