Časopis Naše řeč
en cz

Na okraj

Prof. JUDr. Ing. Karel Křivanec

[Drobnosti]

(pdf)

-

(XXIV, 166 n.). K článku J. Brambory o tomto výrazu poznamenávám, že jsem slov „na okraj“ užil v článku „Poznámky na okraj brožurky ministra dr. inž. Kovaříka ‚O hospodárnosti ve státní správě‘ “, vyšlém 15. X. 1921 v Nové práci. Články F. X. Šaldy z doby před tím jsem nečetl. Domnívám se proto, že byl tento výraz již počátkem let dvacátých běžný. Nevylučuji ovšem možnost, že jsem tehdy bez vnějšího popudu sám přeložil výraz in margine, který se mi do názvu onoho článku nehodil.

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 8, s. 256

Předchozí Arnošt Kraus: Maglaj

Následující Karel Sezima: Zlaté klasy ze sklizně letošní i minulých