Časopis Naše řeč
en cz

Příjmení a křestní jméno

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. J.) Význam těchto dvou slov se stále ještě přesně rozlišuje. Slovo příjmení znamená jméno rodinné (rodové, rodné), na př. Novák, Tichý, Kvapil a p., kdežto výrazem křestní jméno se označuje jméno, které dítě dostává po narození, aby se jím rozlišovalo od jiných příslušníků své rodiny (Josef, Václav, Jan atd.). Je-li v některých tiskopisech (přihláškách) vytištěna nejprve rubrika „Příjmení“ a po ní teprve rubrika „Křestní jméno“, nelze z toho usuzovat, že by se tu význam toho dvojího označení mátl. Účelem takového pořádku, t. j. stavění rodinného jména na první místo, bývá zpravidla dosáhnouti rychlé a lepší přehlednosti (při práci v kartotéce, při rovnání do abecedy a p.). Týž důvod vede také sestavovatele abecedních rejstříků, seznamů, obsahů a pod. k tomu, že vlastní jména osob zapisují v pořádku obráceném, příjmením napřed. Kde však není takového zvláštního důvodu, tam zachováváme ovšem pořádek slov náležitý: nejprve křestní jméno, pak příjmení.

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 3, s. 96

Předchozí Předejíti, předcházeti něco

Následující Skloňování zájmena týž, tentýž

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1