Časopis Naše řeč
en cz

Z našich časopisů

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V 11. čísle Pravopisného rádce (roč. XII, str. 45 n.) je otištěn příspěvek J. V. Bečky k t. zv. pomíchaným metaforám (viz na př. NŘ. IX, 1925, 33 n.). Píše se v něm: „Často se stane, že autor má na mysli dvě vazby synonymní, z nepozornosti je spojí dohromady a vytvoří vazbu třetí. Ani si pak neuvědomí, že tato třetí vazba je nelogická, směšná. Má na př. v mysli dvě vazby: porazit (potřít) nepřítele na hlavu a rozprášit nepřítele. Z těchto dvou vazeb vytvoří mimoděk třetí: rozprášit nepřítele na hlavu. Říkáme tomu míšení vazeb neboli učeným slovem katachrese. Někdy se tímto způsobem mohou smísit dvě slova podobného obsahu; na př. utiskovat a odstrkovat se smísí na ustrkovat (slabší byli ustrkováni od silnějších). — Katachrese jsou často velmi směšné a právě pro jejich směšnost si je čtenáři dobře pamatují a stíhají posměchem toho, kdo se jich nevědomky dopustil. Mimo to svou komikou často katachrese úplně zkazí účinek vážné věci. Nejhorší na nich je, že jsou někdy až záludně nenápadné, ovšem nenápadné jen tak dlouho, dokud někdo na jejich směšnost nepřijde a neupozorní na ni ostatní.“

Autor pak uvádí z novin a ze studentských úloh několik příkladů: Nutno přistřihnout křidélka některým příliš horkým hlavám (m. nutno zchladit některé příliš horké hlavy; nutno přistřihnouti křidélka některým příliš horkokrevným lidem). Nadpozemská bytost vodní (m. nadpřirozená bytost vodní). Vývoj průmyslu jde ruku v rukávě s vývojem zemědělství (m. jde ruku v ruce). Ve svých vítězoslavných bojích (m. ve svých vítězných bojích). Nutno zakřiknout všechny tyto nekalé proudy (m. nutno zarazit, zastavit a p.). Měsíc zahalil kraj v moře svého stříbrného pláště (m. měsíc zahalil kraj ve svůj stříbrný plášť n. zalil kraj mořem svého stříbr[94]ného světla). Těžce jej oplakával (m. hořce jej oplakával, těžce nesl jeho smrt). Námaha ukončila jeho předčasný život (m. námaha předčasně ukončila jeho život n. námaha způsobila jeho předčasný skon). Zaujala ho pozornost na jeden krámek (m. jeho pozornost zaujal jeden krámek n. upjal svou pozornost na jeden krámek). Nahromadil si peněz, co hrdlo ráčilo (m. co si jen přál). Hodiny jeho života se blíží ke konci (m. hodiny jeho života jsou sečteny n. jeho život se blíží ke konci). Dějepisná událost (m. dějinná událost). Význam rozhlasu je nesmírně důležitý (m. rozhlas je nesmírně důležitý n. význam rozhlasu je nesmírně veliký.) Velehrad byl sídlem krále Svatopluka a celé říše velkomoravské (m. byl sídlem krále Svatopluka a středem říše velkomoravské).

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 3, s. 93-94

Předchozí Augustin Jar. Doležal: Biblické příběhy

Následující František Cuřín: Je porybíno