Časopis Naše řeč
en cz

Maglaj

Arnošt Kraus

[Drobnosti]

(pdf)

-

(XXIV, 186). Jméno to se nezapsalo tak krvavě v paměť nás současníků pro nějakou porážku rakousko-uherské armády, jaké, pokud vím, v té válce vůbec nebylo, nýbrž po hrozné episodě na samém začátku, která bleskem posvítila na ráz té „pokojné okupace“. Nejen hr. Andrássy byl přesvědčen, že by na ni stačila jedna setnina s vojenskou hudbou, také sám velitel Philippovich pravil v provolání k vojsku, které patrně ani Conrad von Hötzendorf ani Boroević necitují: „Nepovedu vás k bojům a vítězstvím, nýbrž k strádání a námahám“ („Entbehrungen und Strapazen“), a s touto představou si asi vyjelo těch sedmdesát nebo osmdesát husarů, kteří byli u Maglaje přepadeni a masakrováni. Dojem byl ve shodě s tou žalostnou událostí a jméno onoho osudného místa se stalo nezapomenutelným.

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 8, s. 256

Předchozí Ceny se rozumějí v korunách

Následující Prof. JUDr. Ing. Karel Křivanec: Na okraj

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1