Časopis Naše řeč
en cz

Sbírání lidových jmen rostlin

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Sbírání lidových jmen rostlin, o něž jsme nedávno žádali, bude pojato do programu velkého vlastivědného výzkumu domácí květeny na podkladě regionalistickém (prof. K. Domin ve „Vědě přírodní“ XX, 1940, 2 n.)

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 9-10, s. 294

Předchozí Čeština vzorem pro pravopisnou reformu v Mexiku

Následující Dramatická mluva