Časopis Naše řeč
en cz

Poradní sbor pro otázky reklamní

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Poradní sbor pro otázky reklamní (PSR.) při Ústavu lidské práce v Praze oznamuje v svém čtvrtém oběžníku, že se rozhodl hájiti všude stanovisko, aby se při provádění náboru užívalo výhradně správného jazyka. Odborný jazyk náborový je podřízen pravidlům a zásadám jazyka spisovného; z jazyka lidového může čerpat jen opatrně a s náležitou rozvahou. Avšak nesmí se znešvařovat jazykem vulgárním, periferním, argotem a slangem, a to ani tehdy, když by se užitím takových výrazů v některých případech snad zvýšil úspěch náboru. I když někteří reklamní odborníci zastávají v této věci názor odlišný, PSR. s tím souhlasit nemůže. — V témž oběžníku PSR. oznamuje, že bude podle potřeby konat s jazykovými odborníky porady o otázkách týkajících se správného jazyka při všech náborových podnicích. — Čteme zde také stručnou poznámku o slově nábor, které se nově zavádí do odborného názvosloví. Není to, jak se mylně vykládalo v jedněch novinách, zbytečný překlad slova reklama nebo propagace, nýbrž výraz pro nový, nadřaděný pojem (něm. Werbung).

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 8, s. 255

Předchozí Josef V. Bečka: Podrobná mluvnice jazyka českého

Následující Babí hněv