Časopis Naše řeč
en cz

Některé zvláštnosti lidové mluvy na Plzeňsku

Václav Týml

[Drobnosti]

(pdf)

-

Typický zjev v lidové mluvě na Plzeňsku je zaměňování tvarů 3. a 4. pádu u osobních zájmen a ty. Slýcháme na příklad: „Von mi nepoznal“ (on mě nepoznal), „von mi viděl“. Nebo zase: „Já ti praštím“ (já tě…); „já tě dám!“ (při pohrůžce: já ti dám!), „von tě to nedal?“ (on ti to nedal?), „já tě nabíju“ (já ti nabiji), „von mně nabil“ (on mi nabil); odtud je pak vůbec vazba se 4. pádem: „von ho nabil“ (= on mu nabil).

Koncovka 2. pádu množ. čísla u zájmen (těch, jich atd.) je tak silně v povědomí, že se připíná i k podstatným jménům: „vod chlapcůch“ (od chlapců), „vod Krauzůch“.

Podle měkkého zájmena jich se utvořil také tvar tich: „di už do tich Dílůch“ (do těch Dílů), „vod tich čas“ (od těch časů).

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 9-10, s. 295

Předchozí Křížovka, skrývačka

Následující Dr. Josef Petrtyl: Obdaněk