Časopis Naše řeč
en cz

Nevítané novoty v jazyce

Inž. doc. B. Šetlík

[Drobnosti]

(pdf)

-

Domnívám se, že by se mělo upozornit na to, jak se v posledním čase uvádějí do mluvy a hlavně do tisku novoty, které podle mého cítění snad nejsou správné nebo jsou nářeční. Dosud se každý podivil něčemu, nyní se udiví. Dříve nám bylo tolik a tolik let, nyní máme tolik a tolik let. Ale proti jednomu zlozvyku by se mělo vystoupit přísně: aby se nepsalo grand-sklad místo velký sklad, grand-výprodej místo velký výprodej a pod. To se dnes čte u několika firem. Stejně důsledně by se mělo kárati i zbytečné užívání cizích slov, neboť máme za takové cizí výpůjčky obyčejně dobrá slova česká. Tak na př. dnes nikdo snad už neřekne »poprsí básníkovo«, nýbrž jen »busta básníkova«. Jindy řádili v našem jazyce nejvíc lidé prosáklí němčinou, dnes je módou dávat si značku sčetlosti a užíváním gallicismů. Velké nebezpečí je v tom, že k takové novotě někdy sáhne z vážných důvodů známý spisovatel, a jiní ho v tom pak bez ducha a mechanicky napodobí. To všechno vidí a chápe i prostý, mluvnicky neskolený čtenář; chtěl jsem svou poznámkou upozornit právě na to, že si takových věcí všímá i širší obecenstvo (dnes se ovšem obyčejně píše »publikum«).

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 7, s. 185

Předchozí »Literatura« pro děti

Následující Jan Kubišta: Skloňování jmen Suchářípa, Soča, poledne