Časopis Naše řeč
en cz

U vás

[Drobnosti]

(pdf)

-

(L. H.) Podle Pravidel čes. pravopisu píšeme slova oslovovací, t. j. zájmena 2. osoby a tituly j. Jeho Excelence a pod., v dopisech velkým písmenem. Jak se má tedy psát v dopise zájmeno 2. osoby množ. čísla v takovémto spojení: »Milý příteli, napiš mi, jak se tam u vás máte?« — Napsali jsme je zde písmenem malým, a to proto, že není přímým oslovením a ani se nekryje s osobou, jež je oslovována. Stejný význam by výraz »u vás« měl i ve větě »Milý příteli, napiš mi, jak se tam u vás máš«; zde je už zřejmě vidět, že výraz »u vás« není oslovení, nýbrž pouhé [187]místní určení, k němuž je užito zájmena 2. osoby, a že by tedy bylo zbytečné psáti jej velkým písmenem. Podobně je tomu i při výrazu »ve vašem kraji«, »ve vašem krásném městě« atd.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 7, s. 186-187

Předchozí Jan Kubišta: Skloňování jmen Suchářípa, Soča, poledne

Následující Zato a za to