Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Od 1. ledna do 31. prosince 1935 byly odevzdány tyto úkoly: 1. Spisy z r. 1809 (exc. Antonín Litochleb, prof. v Čes. Třebové, 2043 lístků). 2. Spisy z r. 1840 (exc. Jan Cejpek, prof. v Prostějově, 18643 lístků). 3. Spisy J. Nerudy z let 1859—1879 (exc. dr. Václav Mostecký, prof. v Jindř. Hradci, 25537 lístků). 4. »Čas« z r. 1860 (exc. Ferd. Stocký, knihovník Akad. domu v Praze, 4327 lístků). 5. Spisy Nerudovy z r. 1863—1864 (exc. dr. Václav Mostecký, prof. v Jindř. Hradci, 11580 lístků). 6. Spisy Shakespearovy 1864—1872 (exc. dr. Jarmila Mašková-Pavlíková v Praze, 2950 lístků). 7. Různé spisy (exc. dr. Ter. Steppanová v Praze, 3508 lístků). 8. Různé spisy (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 520 lístků). 9. Spisy Zeyerovy 1880—1887 (exc. Frant. Fučík, ředitel školy na Žižkově, 6170 lístků). 10. Moderní revue 1895—1900 (exc. Josef Soukup v Praze, 1790 lístků). 11. Spisy A. Procházky, P. Křičky, J. Hory, V. Nezvala (exc. dr. Jiří Haller, prof. v Praze, 609 lístků). 12. Česká politika I.—V. 1906—1913 (exc. Josef Jaroš, prof. v Opavě, 3973 lístků). 13. Spisy Arnošta Dvořáka 1910—1927 (exc. Božena Houdková, tajemnice v Praze, 547 lístků). 14. Spisy Šrámkovy, Norovy (exc. Antonín Jaroš, lékárník v Kolíně, 14216 lístků). 15. Spisy Holečkovy 1914—1931 (exc. Marie Ryšánková, choť prof. v Brně, 5339 lístků). 16. Různé spisy beletristické (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 2159 lístků). 17. Různé spisy (exc. kancelář, 500 lístků). 18. Různé spisy (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 607 lístků). 19. Překlady z řečtiny (exc. Vladimír Drbal, prof. v Brně, 700 lístků). 20. Různé spisy beletristické (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 1650 lístků). 21. Různé spisy beletristické (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 1939 lístků). 22. Různé spisy beletristické (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 428 lístků). 23. Rozpravy Aventina 1925, 1926, Proletkult 2, Kmen 1—5, Host, Tvorba 1—8, Literární noviny 1—6 (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 5484 lístků). 24. Spisy O letadle (exc. Frant. Fučík, řed. školy na Žižkově, 200 lístků). 25. Masarykův Nauč. slov. II—VII (exc. Jan Jindra, inž. v Poděbradech, Aug. Šindelář, školní inspektor v Praze, Ing. Eduard Prandstetter v Praze, úhrnem 11087 lístků). 26. Spisy literárně kritické (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 405 lístků). 27. Spisy o národním hospodářství (exc. Vlad. Drbal, prof. v Brně, 873 lístků). 28. Čes. názvosloví evr. ptactva 1931 (exc. kancelář, 350 lístků). 29. Spisy Šaldovy (exc. dr. Marie Brožová [64]v Praze, 5370 lístků). 30. Spis o rybářství (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 91 lístků). 31. Přítomnost 1934 (exc. Frant. Mastera, as. dráhy v Třebíči, 8854 lístků). 32. Trnka 1935 (exc. kancelář, 50 lístků). 33. Branný zákon (exc. J. Svoboda, podplukovník v Praze, 2000 lístků). 34. Překlad z Brehmova života zvířat (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, 520 lístků). 35. Předpisy z MNO (exc. J. Svoboda, podplukovník v Praze, 2000 lístků). 36. Platový zákon (exc. Frant. Fučík, řed. školy v Praze, 1134 lístků). 37. Tělocvičná soustava sokolská (exc. Frant. Fučík, řed. školy v Praze, 563 lístků). 38. Slovník sportovní (exc. Frant. Fučík, ředitel školy v Praze, 1540 lístků). 39. Časopisu Smetany r. X—XIV (exc. Vojtěch Hlaváčka, odb. učitel v Přerově, 3637 lístků). 40. Spisy Hilbertovy 1922, 1924, 1929 (exc. Lad. Prell, prof. v Praze, 1240 lístků). 41. Masarykův Slov. naučný I., 1925 (exc. dr. Marie Brožová v Praze, 4500 lístků). 42. Z odborného názvosloví obchodního (exc. Růžena Lelková, PhC. v Praze, 157 lístků). 43. Služební řád branné moci (exc. J. Svoboda, podplukovník v Praze, 1295 lístků). 44. Wachtl (exc. dr. Marie Brožová v Praze, 255 lístků). Úhrnem bylo za rok 1935 odevzdáno 165.512 lístků.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 2-3, s. 63-64

Předchozí Studie z oblasti onomatopoje

Následující Karel Erban, r.: Z našich časopisů