Časopis Naše řeč
en cz

Dotaz ke čtenářům

[Drobnosti]

(pdf)

-

Prosíme své čtenáře, aby nám laskavě odpověděli na tyto otázky:

1) Kde se užívá slova hotar n. hutar (= hlídač) a v jakém znění (s u či s o?).

2) Kde se užívá výrazu dávat obilí do hrotků a co ten výraz znamená. Říká se hrotek či hrodek?

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 9, s. 244

Předchozí Číslovky

Následující Genitiv vlastnosti