Časopis Naše řeč
en cz

Ružomberok

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. W.) V českých novinách nezřídka čteme tvary z Ružomberoku, v Ružomberoku, v Pezinoku a pod. Není třeba ani zvláštních vědomostí o slovenštině, aby bylo lze poznat, že toto slovenské -ok není nic jiného než české -ek, které je na př. ve jménech Místek, Písek, Hrádek a j., a že tedy náleží jen k 1. a 4. pádu, kdežto v pádech ostatních že zaniká. Skloňujeme proto náležitě do Ružomberku, v Ružomberku, v Pezinku, z Pezinku atd.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 4-5, s. 124

Předchozí Řídící učitel

Následující Šetři kasu, kupuj v Asu