Časopis Naše řeč
en cz

Dáma, gen. pl. dám

[Drobnosti]

(pdf)

-

(L. N.) Až dosud předpisovala Pravidla čes. pravopisu u slova dáma 2. pád množ. č. dám a jejich předpisem se řídily i všechny ostatní pomůcky jazykové, tedy i NŘ. Nyní však Příruční slovník jaz. českého tento předpis změnil podle usnesení pravopisné komise při České akademii věd a umění a píše 2. pád mn. čísla dam (s krátkým a). K tomuto rozhodnutí přivedl pravopisnou komisi ten důvod, že obecná výslovnost dam převládla dnes už i v jazyce spisovném. O tom svědčí vedle hovorového usu též literární doklady v materiálu Slovníku jazyka českého, neboť většina z nich píše 2. pád mn. čísla u jména dáma s krátkým a.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 2-3, s. 72

Předchozí Atrakce

Následující Krapet