Časopis Naše řeč
en cz

Cestou domů

Josef Brambora

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

R. F. Šimek: Cestou domů. Moravská Ostrava 1935. Nákladem Jaromíra Majera.

Autor mi tuto knížku, »páté číslo bibliofilní Edice OSTRAVA« (proč ne bibliofilské, proč ne edice?), poslal s označením k recensi. Poněvadž nemám svou recensní tribunu, upozorňuji aspoň v tomto časopise, že autor v této knížce projevuje jak neobratnost ve vyjadřování, tak neznalost mluvnice a pravopisu. Hned v šesté větě na př. čteme: »…auto rozjelo se celou svoji sílou, kočí, odkudsi z vesnice do Ostravy jel, na voze seděl a práskal bičem, chvílemi se podíval po chodcích, jež sem a tam procházeli, vzpomínal jistě na teplou postel, kterou před pěti hodinami opustil, na hospodu, v níž seděl včera a smál se hlasitě, zároveň se zvukem, jenž vycházel z gramofonu…«. Dále už nebudu citovat nic, leda poslední větu: »Den zpíval, zpíval, bolně a teskně, jako [236]by zmírala práce, neboť zahálí (sic!) nezaviněně tvrdé i měkké ruce… «

O kuriosním označení »bibliofilní« jsem se již zmínil. I závěr knihy je neobvyklý. Jeho znění »Úprava knihy Čeňka Pechtora« nevyjadřuje přesně smysl. Normálně česky rozumějící člověk to chápe tak, že je Pechtor autorem knihy. Správně by měl znít aspoň: »Úprava knihy je od Čeňka Pechtora« nebo ještě lépe a stručněji: »Knihu upravil Čeněk Pechtor.«

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 9, s. 235-236

Předchozí Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Následující Jiří Haller, K. E. (= Karel Erban): Z našich časopisů