Časopis Naše řeč
en cz

Kasa, kasař

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dostali jsme od profesora Masarykovy university v Brně MUDr. a PhDr. V. Suka dopis, který je svědectvím, jak vážní a opravdoví lidé odsuzují zhrubování jazyka, o němž jsme psali v drobnosti »Šetři kasu, kupuj v Asu« v NŘ. XX, 124. Proto tento dopis otiskujeme. »V posledním dvojčísle NŘ. máte článeček ‚Šetři kasu, kupuj v Asu‘. Pohříchu slovo kasa není dnes přežitek, naopak oživlo opětně — vinu mají naše deníky — v slově kasař; naše noviny se nerozpakují a mluví dokonce o Gruntovi jako »králi kasařů«! Je skutečně zapotřebí, aby naše noviny při článcích ze soudní síně klesaly i v svém slohu na úroveň chátry se zvláštním nářečím? V jedné zprávě ze soudní síně jsem skoro v jedné řádce četl výrazy »hezoun, šíbr, hochštapler«. Anglické noviny podávají takovéto soudní zprávy s velkou reservou, u nás si tisk libuje ve šťavnatých podrobnostech a kazí nejen mravy, ale i řeč.« — I když snad připustíme námitku, že novináři slovem kasař chtějí charakterisovat příslušné prostředí nebo že výrazu král kasařů užívají v žertovném smyslu, přece jen vítáme tento projev, neboť problém, jehož se dotýká, zasahuje okruh daleko větší, než jsou slova zde vytčená. Naši novináři by si měli zvláště všimnouti poukazu prof. Suka na zdrželivost novin anglických.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 6, s. 155

Předchozí ING. či ing.?

Následující Rozhlasová čeština