Časopis Naše řeč
en cz

Praktická učebnice jazyka ruského

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V řadě Praktických učebnic slovanských jazyků, kterou řídí univ. prof. M. Weingart a vydává nakladatelství Vesmír, vyšla právě Praktická učebnice jazyka ruského, kterou napsal univ. prof. Evgenij Ljackij se součinností univ. prof. E. Smetánky. Autor užil při rozdělení látky a při jejím podávání vlastní metody, již vyzkoušel v praktických kursech ruštiny pořádaných Slovanským ústavem v Praze. Do popředí staví zvukovou povahu ruštiny a ruský přízvuk a všude se snaží žáku pomáhati, aby vnikl především v ducha mluvnických tvarů a větné stavby. Vydatně používá jazykové intuice a jazykového povědomí žákova, které je mu dáno přirozenou příslušností k společné rodině slovanských jazyků. Žák, který se bude učit podle této učebnice, získá vedle konkretních znalostí o ruském jazyce i prohloubené vědomí o podstatě jeho slovanskosti, a to ho ovšem dovede i k hlubšímu chápání jazyka mateřského. Proto na novou učebnici Ljackého upozorňujeme i své čtenáře.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 4-5, s. 119

Předchozí Cyklus přednášek o jazykové kultuře slovanských národů

Následující Jazyková poradna